Ugrás a tartalomra

Cservölgy Életösvény

az út előtted

Cservölgy Életösvény

Amikor a hivatásod gyakorlása során szembe jön veled a saját tehetetlenséged, akkor változtatni akarsz. Mert szükséged van arra a tudatra, hogy nem hiába tanultál évtizedeken keresztül és volt értelme a befektetett energiának. A saját szakmádon belül maradva, a betegek érdekeinek szem előtt tartása mellett hivatásod megkövesedett határait átlépve kell ilyenkor továbbhaladni. Azon az úton, melyen felhasználhatod a tudást (amiért megküzdöttél), a tapasztalatot (amit megszereztél) megtartva a célt, amit magad elé tűztél: más emberek gyógyítását.

Ezen az úton azonban nem egyedül kell végigmenned, mert minden alkalommal magaddal viszel valakit, aki kicsit az életébe is beenged. Ez az orvos és a beteg közös sétája, mely mindig kicsit másfelé vezet és minden alkalommal más élményt nyújt. Ezért lett az első találkozás helyszíne a Cservölgy Major, az első beszélgetés módja a séta és az új szemlélet neve az, hogy Cservölgy Életösvény.

Semmiképpen sem! A nyugati orvostudomány által összegyűjtött ismeretek talán legnagyobb hátránya az, hogy azok alkalmazására nincs és soha nem is lesz elég humán erőforrás, ezért maga a tudás alkalmazás nélkül marad. Ma már kutatási eredmények ezrei számolnak be arról, hogy például a magasvérnyomás-betegség sikeresen gyógyítható lenne adott élelmiszerek fogyasztásával, mégis a mai napig sokkal egyszerűbb a tüneteket mérséklő gyógyszerkombinációkat felírni. Ha ehhez hozzátesszük azt, hogy magát a betegséget IS többé-kevésbé az élelmiszerek okozzák, nehéz megérteni, miért nem használjuk a rendelkezésre álló ismereteket.

Hiába tudjuk tehát bizonyos élelmiszer alapanyagokról, hogy azok tartalma segíti a szervezet regenerációját, ha nincs lehetőségünk az összefüggések elmagyarázására, nincs esélyünk az adott alapanyagból történő leghatékonyabb ételkészítési mód bemutatására, akkor orvosként nem tudjuk alkalmazni a megtanult és folyamatosan bővített ismereteinket. Eközben az sem kétséges azonban, hogy magának az alapanyagnak a beszerzése is hihetetlen nehézséget jelent a betegek számára.

Nem a tudás más tehát, amit használunk, hiszen mindannyian csupán alkalmazzuk a megszerzett ismereteket. Mégis úgy gondoljuk, hogy az általunk végzett tevékenység minden tekintetben újszerű és formabontó. Az általunk felépített és minden egyes beteggel közösen tovább is fejlesztett rendszer alapja az, hogy magának a kezelésnek nem passzíav résztvevője a beteg, az orvosi teendők nem merülnek ki tüneti kezelésben, a reális célkitűzések elérésében pedig végig a beteggel közösen dolgozunk. A Cservölgy Életösvény célja, hogy az életünkben lévő legnagyobb kockázati tényezőt - az élelmiszert - helyezzük a középpontba, de ne csak tanácsot adjunk, hanem lehetőséget arra, hogy a beteg hozzá is jusson a szükséges alapanyagokhoz.

A másik fontos különbség a hagyományos terápiához képest, hogy nálunk a beteg a problémájával nincs egyedül. A gyógyulást egy közösség részeként kezdheti meg, ahol magukat a tagokat is ugyanaz a cél vezérli: lehetőség szerint orvosi, mezőgazdasági, pénzügyi és jogi szakemberek segítségével kialakítani azokat a kereteket, melyek között saját maguk és családtagjaik részére a közösen megtermelt élelmiszerrel a legnagyobb kockézatok elkerülhetőek, a fellépő betegségek pedig orvosolhatók.

A beteg és az orvos - ahogyan a bevezetőben szerepel - partnerként működnek együtt. Nagyon fontos, hogy ez rögtön az elején tisztázódjon: a betegnek nem lehetnek irreális elvárásai az orvossal és saját állapotjavulásával szemben, az orvosnak pedig társként kell kezelnie a beteget. A siker - a külső tényezőket most egy pillanatra figyelmen kívül hagyva - kettőjük együttműködésén múlik.

1. Az első lépés minden esetben a beteg panaszainak és az ezzel összefüggő körülményeknek a feltárása és rögzítése. Fontos, hogy a beteg számára is egyértelmű legyen a kiindulási pont: értse a kihívásokat, melyekkel szembe néz és el tudja fogadni azokat a tényezőket, melyeken nem fognak tudni a közös munka ellenére sem változtatni. Ennek a pontos meghatározásáról szól az egészség-felmérés: az első séta, az első konzultáció.

2. Az "alapokmány", azaz a közös helyzetértékelés összeállítását követően a kezelőorvos bekéri a beteg valamennyi releváns orvosi dokumentációját, melyet a beteg az orvos kérése alapján rendez össze. Az orvos ezekből az anyagokból egy kivonatot készít, melyet a második, személyes (budapesti) konzultáció során közösen tekintenek át. Az egyes kezelésekkel/beavatkozásokkal kapcsolatban felmerülő kérdéseket együtt, szükség esetén harmadik fél bevonásával tisztázzuk. A konzultáció során összeszedjük mindazon vizsgálatokat, amelyeknek a kitűzött célok megvalósításával kapcsolatban van létjogosultságuk. A második lépcső célja a diagnózishoz vezető út felállítása.

3. A leghosszabb szakasz során a kapott diagnózist összevetjük az előzetes célkitűzéssel és hozzárendeljük a beteg erőforrásainak megfelelő kezelési lehetőségeket. Figyelembe vesszük a beteg szokásait, anyagi lehetőségeit, földrajzi helyzetét és az elérni kívánt életminőséget. Meghatározzuk az étrendet, szükség esetén módosítjuk a gyógyszereket, megmutatjuk nem csak azt, hogy mit, de azt is hogyan készítsen el.

4. Amint a közös munka nyomán sikerül eredményeket elérni, szükségessé válik a beteg számára a megfelelő forrás biztosítása is: saját éléskamrát építünk fel. Ehhez a Major nem kizárólag a területet, a humán erőforrást, a szaktudást és a logisztikát, de a szakemberek segítségével a pénzügyi kivitelezhetőséget is biztosítja.

Az orvosok feladata az, hogy a beteg figyelmét felhívják a különböző összefüggésekre, tapasztalatuk alapján javaslatot tegyenek különböző terápia-módosításokra vagy éppen ellenkezőleg: kitartásra bírják a beteget olyan esetben, ha egy általuk hatékonynak ítélt terápia lassú előrehaladása miatt a beteg türelme fogytán lenne. Felelősek azért, hogy legjobb tudásuk szerint segítsék a beteg szervezetének gyógyulását, figyelemmel kísérjék a menet közben felmerülő új tüneteket, szükség esetén változtassanak a beteg által szedett gyógyszereken. Ha az út megkívánja, kutatási eredmények áttekintésével és rendszerezésével keressenek új megoldásokat.

A beteg dolga, hogy pontosan és rendszeresen rögzítse a testében bekövetkező változásokat, figyelemmel kövesse az orvosi utasítások következtében fellépő javulást és ne titkolja el, ha a közös munka egy része - mert lesz ilyen is - kudarccal végződik. Kettőjük munkájának eredménye pedig az lesz, hogy a beteg teste saját magát kezdi el gyógyítani.

Önmagában a gyógyuláshoz nincsen szükség orvosi segítségre. Ha minden feltétel adott, akkor ezt a feladatot a szervezet az immunrendszer segítségével elvégzi. A résztvevő szakemberek feladata az, hogy megakadályozzák olyan "ötletek" alkalmazását, melyek a kitűzött cél ellenében hatnának, felkutassanak, érttelmezzenek és javasoljanak olyan kutatási eredményekre alapozott eljárásokat, melyektől nagy bizonyossággal várható a kívánt folyamatok beindulása, miközben felhívják a beteg figyelmét az esetleges nehézségekre, az alkalmazás körülményes voltára vagy szükség esetén határozott véleményt fejtenek ki a szóban forgó kezelés leállítása céljából.

Éléskamra modulok