Ugrás a tartalomra

SzárnyasKert modul (szerkesztés alatt)

Szárnyaskert modul (szerkesztés alatt)

Szinte minden felmérés azt támasztja alá, hogy Magyarországon jelenleg a baromfi fogyasztása minden más állati terméket megelőz. Ez alól természetesen nem kivétel a Major Közösségének tagsága sem, hiszen a kivánságlista elején minden alkalommal a csirkehús és a tojás áll. Ezt szem előtt tartva és évek óta kísérletezve a saját elveinknek megfelelő, ugyanakkor pénzügyileg életképes modellel úgy döntöttünk, hogy 2018-ban az elmúlt 4 év tapasztalatait egybegyúrva létrehozzuk a SzárnyasKert modult, mely a Major életbében kétségtelenül a legösszetettebb, legköltségigényesebb, ugyanakkor a tagok közötti együttműködést leginkább serkentő modul lesz. Nézzük akkor tételesen a szokásos kérdés-felelet formában: hogyan működik az idei évtől a SzárnyasKert modul!

Mint a neve is mutatja, a legtöbb modullal szemben itt nem egy állat tulajdonosává válsz, hanem egy kissebb infrastruktúrát alakítunk ki közösen. A létrehozandó épületet, kerítésrendszert, a működtetéshez szükséges berendezéseket illetve a beszerzett állatokat hívjuk közösen SzárnyasKertnek. Annak érdekében, hogy ez áttekinthető és jól kezelhető legyen, úgynevezett mikroközösséget, egy 10 családból álló szorosabb elköteleződést hozunk létre, melynek célja, hogy még átlátható módon, ugyanakkor kihasználva a családok finanszírozó képességét egy valódi, működő baromfi modult tudjunk ellindítani. Természetesen - ahogyan azt már a Majorral kapcsolatban megszokhattátok - az első ilyen év tesztként szolgál majd és könnyen elképzelhető, hogy menet közben módosítások bevezetésére kényszerülünk. Természetesen a SzárnyasKert modul esetén is minden tagunknak biztosítjuk az év végi kilépés lehetőségét.

A CSA (Community Supported Agriculture) lényege, hogy a termelő és a fogyasztó szoros közösséget alkot: a vásárló elköteleződéséért cserébe ismert helyről, megbízható minőségű termékhez jut. Azt gondoljuk, hogy a SzárnyasKert modul a közösségi gazdálkodás egy magasabb szintje, ahol a termelő és a fogyasztó eggyé válik: a finanszírozás biztosításával, az infrastruktúra létrehozásában történő részvétellel a tagok még inkább sajátjuknak érezhetik az élelmiszerforrásul szolgáló létesítményt: kézzel foghatóan tulajdonostársakká válnak.
A SzárnyasKert modul egyben egy újabb lépés a saját háztáji, a független élelmiszerforrás megteremtése felé. Így állítjuk Cservölgy Majort egy olyan követendő példává a közösségi gazdálkodás iránt érdeklődők elé, melyet használva valóban képesek lesznek a saját rendszerük megalkotására.

A SzárnyasKert egy 5-6.000 négyzetméteres területen létrehozott, kerítéssel és védőhálóval ellátott, megfelelő keltető-, nevelő- és telelőhelységgel rendelkező épületet is magában foglaló, az állatok kényelmes tartását biztosító létesítmény a Majoron belül. A SzárnyasKert finanszírozása céljából 10 család összefogására van szükség, akik a beruházás létrehozásának költségeit biztosítják és részt vesznek annak felépítésében is.
Az anyagbeszerzések illetve a humánerőforrás költségeinek összesítését követően a Egyesület egy tulajdonosi részjegyet bocsát ki a finanszírozó család részére, mely sorszámozott és névre szól, ugyanakkor az Egyesületi tagságon belül szabadon átruházható a kedvezményezett nevének átvezetése mellett. Ez a részjegy a tulajdonosának lehetőséget biztosít arra, hogy a SzárnyasKert kapacitásának maximálisan 1/10 részét kihasználva saját maga számára szárnyasokat neveltessen.
Tekintve, hogy a beruházással egy valódi háztáji baromfiudvar jön létre, a résztulajdonosnak a beruházást követően kizárólag a felmerülő gondozási-, takarmányozási- és rezsiköltségeket kell biztosítania, melyek az általa tartott állatok számától függetlenül a tulajdon arányában kerülnek megállapításra.

A SzárnyasKertet az építést követően be kell népesíteni, amihez egy induló állományra lesz szükségünk. Ezt a mikroközösség az első évben vásárlással oldja meg: a nevelendő szárnyasokhoz megtermékenyített tojást, a tojó állományhoz fiatal jércéket szerzünk be. Ez a beruházási költség második, jóval szerényebb része. (A költségeket még most kalkuláljuk).

A SzárnyasKertben nevelt állatokat a telepítéskor két részre osztjuk: nagyobb részük a családok élelmezését szolgáló termelő állomány, míg kisebb részük az állomány-fenntartás illetve veszteség-csökkentés céljából tartott tenyészállomány. Az egyes kertek indulásakor a mikroközösség tagjai döntik el közösen, hogy a kapacitást figyelembe véve ezt az arányt hogyan kívánják felállítani, ahogyan arról is döntenek, hogy nem várt helyzetben (pl. tömeges elhullás) milyen módon gondoskodnak az állomány kiegészítéséről és pótlásáról. A vágások során minden család azonos mennyiségű termékhez jut, tehát minden egyes feldolgozás során 10-el osztható számú állat kerül feldolgozásra. Az állatokat egyedileg nem jelöljük, csupán a kertben található állatok összesített számát tartjuk nyilván.

Az állatok nevelése folyamatos (március-december), az elmúlt négy év tapasztalata alapján az alábbi mennyiségekkel lehet kalkulálni:
- Csirke: éves szinten 30 db (45 kg);
- Tyúk: éves szinten 2 db (5 kg);
- Kakas: éves szinten 1 db (4 kg);
- Tojás: havi átlagban 20 db (240 db);
- Kacsa: éves szinten 3-5 db (10 kg)
- Liba: éves szinten 1-2 db (6 kg);
- Pulyka: éves szinten 1 db (6 kg);
- Gyöngytyúk: éves szinten 3 db (3 kg).
Összesen körülbelül 80 kg késztermék / család / év. Az állatokat tisztítva (ennek költsége a feldolgozásnál szerepel), egészben, vákuumfóliázva hűtjük le -25 fokos hőmérsékletre és szállítjuk őket fel Budapestre.

Az állatokat a fentieknek megfelelően közösen tartjuk, az adminisztrációs költségek minimalizálása céljából mindenki azonos mennyiségű terméket kap. Természetesen előfordul, hogy egy család egy adott típusú állatot nem szívesen fogyaszt, ilyenkor célszerű a csoporton belül a nem kívánt termékeket egymással elcserélni, végső esetben azok felajánlhatók a közösség SzárnyasKerttel nem rendelkező tagjai számára is.
Egycsaládra vonatkozóan az alábbi összetételű állomány tartása célszerű (az előző pontban felsorolt végeredmény elérése céljából):
- Tyúk (tojástermelés): 5 db
- Csirke (egy időben): 15 db
- Kakas: 2 db
- Kacsa: 6 db
- Liba: 4 db
- Pulyka: 2 db
- Gyöngytyúk: 6 db
A fenti állatlétszám a tenyészállatok pótlását és az esetleges kiesést is hivatott szolgálni. A költségek között a takarmányigényt ennek megfelelően állapítottuk meg.

A SzárnyasKert modul 2018. januárban indul abban az esetben, ha az első mikroközösség létrejön. A beruházás költség-kalkulációit jelenleg végezzük, előreláthatóan családonként 150.000 Ft hozzájárulással számolunk, ezért ezt a modulra való jelentkezés során mindenkinek figyelembe kell vennie. Az idei évet mindenképpen az új rendszer felállításának és főpróbájának szenteljük és két ilyen kert elindítását tervezzük maximálisan. Amennyiben az idén mindenki elégedett lesz, jövőre további kertek elindítására is lesz mód. Felmerült ötletként, hogy külső, pénzügyi finanszírozást vegyünk igénybe, ezt azonban a jelenlegi gazdasági körülmények között mindeképpen elkerülnénk.

A modul részére fenntartott terület akár 200 család részére is képes lesz szárnyas termékeket biztosítani, ugyanakkor az előző kérdésben részletezett okok miatt 2018-ban mindössze 20 család csatlakozhat a modulhoz.

Ez az első olyan modul, ahol a valódi tulajdonos viselik a káresemények következményeit is: azaz mi. A szárnyasok esetében a szokásos betegségek mellett a ragadozókkal is meg kell küzdenünk, így az állomány szintentartása minden napos feladat. A Major és a tulajdonosk között ezért a heti szintű kommunikáció alapvető, mert bármilyen körültekintően is járunk el, (már a gyógyszerek elhagyásának következményeként is) biztosan számítani lehet veszteségekre. Az ilyenkor szokásos eljárás az, hogy vagy a tenyészállatok számát növeljük meg vagy külső forrásból pótoljuk azokat és a termelésbe vont létszámot a tenyészállítok rovására emeljük vissza újra az eredeti szintre. Ez a döntés eseti mérlegelést kíván a tulajdonosoktól.

A havi rendszerességű költségek az állatok etetéséből, gondozásából, a különböző típusú takarmányok beszerzéséből, illetve a SzárnyasKert infrastruktúrájának állagmegóvásából tevődik össze.

Humán erőforrás
- Gondozás: 2.500 Ft
- Takarítás: 2.000 Ft
- Állagmegóvás: 900 Ft


Összesen: 5.400 Ft/hó

Takarmányozás
- Alap: 2.475 Ft
- Téli takarmány: 750 Ft
- Vitamin+mész: 75 Ft
- Egyéb: 400 Ft

Összesen: 3.700 Ft/hó

Állatjóléti intézkedések
- Szárnyvágás: 1.250 Ft
- Állat leltár: 50 Ft


Összesen: 1.300 Ft/hó

Anyagköltség
- Takarítás: 450 Ft
- Kerítés: 1.300 Ft
- Fedőháló: 450 Ft


Összesen: 2.200 Ft/hó

Összesen: 12.600 Ft

A tisztítás, darabolás és csomagolás költségét a fenti díjak nem tartalmazzák, ezeket a vágás során 1/10-ed részben kell finanszírozni. Jelenleg a csomagoláson túl (100 Ft/db) lehetőség van arra is, hogy jelzés esetén az állatokat részekre bontva hűtsük le a termékeket. Ilyenkor a combokat, a szárnyakat, a mellet illetve farhátat egy csomagban, különválasztva csomagoljuk el.

Mi mindenkinél jobban teljesítünk...

Minden év végén a költségeket, a hozamokat és az év során tapasztalt problémákat átbeszéljük és a változó számok (különösen a takarmány ár) tükrében a következő év tartási költségeit felülvizsgáljuk. Változás esetén erről a tulajdonosokat tárgyév november 30-ig értesítjük.

Az egyszeri költség - mely 2018. január 1-től 150.000 Ft + a kezdőállomány beszerzési költsége - azaz a beruházás értéke, egyszer merül fel és átruházható. A részjegyet a tulajdonosa adott év november 30-ig meghirdetheti a közösség részére és a tagok között létrejött megállapodás létrejöttét követően az Egyesület az új tulajdonos nevére állít ki részjegyet. A részjegyek értékeit az Egyesület tartja nyilván és azok javasolt forgalmi értékét az infláció+3% értéken javasolja figyelembe venni.

A tulajdonosok a kert fenntartási költségeit havi rendszerességgel fizetik meg az egyesület számára, a beruházás összegét pedig a jelentkezést követően kell kiegyenlíteni számla ellenében. A fenntartás költségei átutalással is rendezhetők.

Természetesen. Sőt, amennyiben szeretnél, résztvehetsz a tojásgyűjtésben vagy a keltetésben is. Csak rajtad múlik. A tervezett önkéntes munka előtt azonban mindenképpen érdemes időpontot egyeztetni. 2018-ban is tervezzük nyílt hétvégék tartását, illetve programozott közösségi munkákat is szervezünk, hogy a gyerekek is megismerhessék a különböző tevékenységeket, melyek a Majorban folynak.

Reméljük, hogy ez a kis ízelítő felkeltette az érdeklődésedet és hamarosan Te is újdonsült kecsketulajdonos leszel a Cservölgy Majorban. Várjuk jelentkezésedet!

Vissza a modulokhoz